Algemene Voorwaarden

1.0 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door Froukje Wilming Photography. Bij het aanvragen van een reportage of andere opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1.2 Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe,voor het definitief bespreken van de betreffende opdracht, fotoreportage of nabestelling. Wanneer de fotografe uw bezwaar gegrond acht, kan ervoor gekozen worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.

2.0 Voorwaarden fotoreportages en opdrachten

2.1 Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de fotoreportage, waarmee beide partijen akkoord zijn gegaan, staat de fotoreportage geboekt.
 

2.2 Afzeggen van een geboekte fotoreportage dient minstens 72 uur voor aanvang van de reportage te gebeuren en alleen op grond van bijzondere, onvoorziene omstandigheden. Bij latere afzegging en door de fotografe ongeachte reden, kan de fotografe ervoor kiezen alsnog 50% van het afgesproken tarief (excl. reiskosten) in rekening brengen.

2.3 Bij sommige weersomstandigheden kan een fotoreportage helaas niet buiten plaatsvinden, ter bescherming van de apparatuur van de fotografe. Mocht er sprakezijn van hevige regen, hagel,sneeuw, onweer of storm, dan zal er gekeken moeten worden naar een alternatieve (binnen)locatie. De beslissing van de fotograaf is hierin doorslaggevend. Mocht een alternatieve locatie niet te vinden zijn, dan kunnen fotografe en opdrachtgever in overleg de fotoreportage naar een andere datum verplaatsen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.
 
2.4 De betaling dient voor of na de shoot per bankoverschrijving voldaan te worden. Na de betaling worden de resultaten met u gedeeld doormiddel van een preview of eindresultaten. De betaling kan uiteraard ook tijdens de shoot contant betaald worden aan de fotografe.
 
2.5 Zolang een opdracht nog niet betaald is behoud de fotografe zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling door de fotografe is ontvangen, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.
 
2.6 Het succes van een fotoreportage hangt af vanvele omstandigheden: de getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de hulp tijdens de reportage zelf en in het geval van dieren de werkwilligheid van het betreffende dier. De fotografe stuurt vooraf een lijst met tips ter voorbereiding van de reportage om alvast zoveel mogelijk eventuele ‘obstakels’ uit te sluiten tijdens de shoot. Probeert u er als oprachtgever rekening mee te houden dat hoewel niet alles te voorzien is, een groot gedeelte van de reportage alvast soepeler zal verlopen wanneer u goede voorbereiding en treft aan de hand van de gegeven tips.
 
2.7 Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de resultaten van een fotoreportage, dan wordt er met de fotografe samen naar een oplossing gekeken. U dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het resultaat uw klachten schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe. Wanneer de fotografe uw klachten gegrond acht, kan zij ervoor kiezen de reportage kosteloos voor een tweede keer te laten plaatsvinden. Restitutie en/of vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten is in geen geval mogelijk.
 
2.8 De fotografe is in geen geval verantwoordelijk te houden en/of aansprakelijk te stellen voor schade aan uzelf of uw eigendommen ontstaan tijdens een fotoreportage of andere opdracht. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. Het is in geen geval mogelijk om de fotografe (schade)claims op te leggen.
 
2.9 Voor alle foto’s gemaakt door Froukje Wilming gelden de Algemene Voorwaarden.

3.0 Voorwaarden voor gebruik en publicatie van foto's

3.1 Op alle door de fotografe gemaakte foto’s rust auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan deze foto’s te publiceren, verveelvoudigen, kopieren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in de algemene voorwaarden, tenzij vooraf anders afgesproken en schriftelijk vastgelegd.
 
3.2 Bij een fotoreportage koopt u de afdrukken en/ of digitale bestanden, maar niet het bijhorende auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop van de foto’s niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen. Gebruik van de foto’s is alleen toegestaan door de klant die deze foto’s heeft gekocht en niet door derden. Het afstaan van foto’s aan derden of andere partijen is dan ook niet toegestaan.
 
3.3 Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen privégebruik, tenzijschriftelijk anders is overeengekomen met de fotografe.
 
3.4 Commercieel gebruik is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotografe. Voor commercieel gebruik van de bestanden rekent de fotografe andere tarieven dan voor particulier gebruik.
 
3.5 Indien de beelden als digitaal bestand zijn aangeleverd voor overeengekomen commerciëel gebruik of publicatie anders dan voor eigen privé gebruik, dient de opdrachtgever deze beelden onverwijld na het overeengekomen gebruik te wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik op te slaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotograaf.
 
3.6 Ieder gebruik van de door de fotografe gemaakte beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotografe een vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke vergoeding voor de betreffende vorm van gebruik of publicatie.
 
3.7 Digitale bestanden (beelden) worden verkocht in verschillende formaten. In de algemene voorwaarden zijn de doeleinden en voorwaarden voor gebruik van de digitale bestanden beschreven, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is. Het gebruiken van de digitale bestanden op enig andere wijze dan beschreven in de voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteusrecht.
 
3.8 Digitale bestanden in klein formaat (ieder digitaal bestand van 2048 pixels langste randof kleiner) zijn enkel en alleen bedoeld voor niet -commercieel en niet –promotioneel gebruik op internet alleen door de opdrachtgever zelf, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is me t de fotografe.Bij publicatie dienen naam en website duidelijk leesbaar te zijn.
 
3.9 Digitale bestanden in groot formaat (ieder digitaal bestand groter dan 500×750 pixels) zijn enkel en alleen bedoeld voor niet -commercieel, eigen privé gebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is me t de fotografe. Deze foto’s mogen onder geen omstandigheden en op geenenkelemanier commercieel gepubliceerd of verveelvoudigd worden. Onder ‘eigen’ gebruik wordt bijv. wél verstaan het zelf laten afdrukken van de foto voor eigen gebruik binnenshuis of het plaatsen van je eigen particuliere social media.
 
3.10 Voor enige ander gebruik van de beeldendan beschreven in de algemen voorwaarden gelden aangepaste tarieven en afspraken. Enig gebruik anders dan dat hier beschreven wordt is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotografe.
 
3.11 De fotografe heeft het recht de foto’s genomen tijdens de fotoreportage naar eigen inzicht te gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel commerciële als non-commerciële doeleinden. De fotografe zal in dit geval altijd haar best doen u per e-mail op de hoogte te stellen van publicatie. Ook mogen alle gemaakte foto’s in het portfolio opgenomen worden. Mocht je dit niet willen dan kan dat maar dien je dit duidelijk van te voren aan te geven.Mocht je dit niet willen is daar natuurlijk al het begrip voor!

1.0 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door Froukje Wilming Photography. Bij het aanvragen van een reportage of andere opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1.2 Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe,voor het definitief bespreken van de betreffende opdracht, fotoreportage of nabestelling. Wanneer de fotografe uw bezwaar gegrond acht, kan ervoor gekozen worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.

2.0 Voorwaarden fotoreportages en opdrachten

2.1 Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de fotoreportage, waarmee beide partijen akkoord zijn gegaan, staat de fotoreportage geboekt.
 

2.2 Afzeggen van een geboekte fotoreportage dient minstens 72 uur voor aanvang van de reportage te gebeuren en alleen op grond van bijzondere, onvoorziene omstandigheden. Bij latere afzegging en door de fotografe ongeachte reden, kan de fotografe ervoor kiezen alsnog 50% van het afgesproken tarief (excl. reiskosten) in rekening brengen.

2.3 Bij sommige weersomstandigheden kan een fotoreportage helaas niet buiten plaatsvinden, ter bescherming van de apparatuur van de fotografe. Mocht er sprakezijn van hevige regen, hagel,sneeuw, onweer of storm, dan zal er gekeken moeten worden naar een alternatieve (binnen)locatie. De beslissing van de fotograaf is hierin doorslaggevend. Mocht een alternatieve locatie niet te vinden zijn, dan kunnen fotografe en opdrachtgever in overleg de fotoreportage naar een andere datum verplaatsen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.
 
2.4 De betaling dient voor of na de shoot per bankoverschrijving voldaan te worden. Na de betaling worden de resultaten met u gedeeld doormiddel van een preview of eindresultaten. De betaling kan uiteraard ook tijdens de shoot contant betaald worden aan de fotografe.
 
2.5 Zolang een opdracht nog niet betaald is behoud de fotografe zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling door de fotografe is ontvangen, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.
 
2.6 Het succes van een fotoreportage hangt af vanvele omstandigheden: de getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de hulp tijdens de reportage zelf en in het geval van dieren de werkwilligheid van het betreffende dier. De fotografe stuurt vooraf een lijst met tips ter voorbereiding van de reportage om alvast zoveel mogelijk eventuele ‘obstakels’ uit te sluiten tijdens de shoot. Probeert u er als oprachtgever rekening mee te houden dat hoewel niet alles te voorzien is, een groot gedeelte van de reportage alvast soepeler zal verlopen wanneer u goede voorbereiding en treft aan de hand van de gegeven tips.
 
2.7 Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de resultaten van een fotoreportage, dan wordt er met de fotografe samen naar een oplossing gekeken. U dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het resultaat uw klachten schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe. Wanneer de fotografe uw klachten gegrond acht, kan zij ervoor kiezen de reportage kosteloos voor een tweede keer te laten plaatsvinden. Restitutie en/of vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten is in geen geval mogelijk.
 
2.8 De fotografe is in geen geval verantwoordelijk te houden en/of aansprakelijk te stellen voor schade aan uzelf of uw eigendommen ontstaan tijdens een fotoreportage of andere opdracht. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. Het is in geen geval mogelijk om de fotografe (schade)claims op te leggen.
 
2.9 Voor alle foto’s gemaakt door Froukje Wilming gelden de Algemene Voorwaarden.

3.0 Voorwaarden voor gebruik en publicatie van foto's

3.1 Op alle door de fotografe gemaakte foto’s rust auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan deze foto’s te publiceren, verveelvoudigen, kopieren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in de algemene voorwaarden, tenzij vooraf anders afgesproken en schriftelijk vastgelegd.
 
3.2 Bij een fotoreportage koopt u de afdrukken en/ of digitale bestanden, maar niet het bijhorende auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop van de foto’s niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen. Gebruik van de foto’s is alleen toegestaan door de klant die deze foto’s heeft gekocht en niet door derden. Het afstaan van foto’s aan derden of andere partijen is dan ook niet toegestaan.
 
3.3 Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen privégebruik, tenzijschriftelijk anders is overeengekomen met de fotografe.
 
3.4 Commercieel gebruik is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotografe. Voor commercieel gebruik van de bestanden rekent de fotografe andere tarieven dan voor particulier gebruik.
 
3.5 Indien de beelden als digitaal bestand zijn aangeleverd voor overeengekomen commerciëel gebruik of publicatie anders dan voor eigen privé gebruik, dient de opdrachtgever deze beelden onverwijld na het overeengekomen gebruik te wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik op te slaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotograaf.
 
3.6 Ieder gebruik van de door de fotografe gemaakte beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotografe een vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke vergoeding voor de betreffende vorm van gebruik of publicatie.
 
3.7 Digitale bestanden (beelden) worden verkocht in verschillende formaten. In de algemene voorwaarden zijn de doeleinden en voorwaarden voor gebruik van de digitale bestanden beschreven, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is. Het gebruiken van de digitale bestanden op enig andere wijze dan beschreven in de voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteusrecht.
 
3.8 Digitale bestanden in klein formaat (ieder digitaal bestand van 2048 pixels langste randof kleiner) zijn enkel en alleen bedoeld voor niet -commercieel en niet –promotioneel gebruik op internet alleen door de opdrachtgever zelf, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is me t de fotografe.Bij publicatie dienen naam en website duidelijk leesbaar te zijn.
 
3.9 Digitale bestanden in groot formaat (ieder digitaal bestand groter dan 500×750 pixels) zijn enkel en alleen bedoeld voor niet -commercieel, eigen privé gebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is me t de fotografe. Deze foto’s mogen onder geen omstandigheden en op geenenkelemanier commercieel gepubliceerd of verveelvoudigd worden. Onder ‘eigen’ gebruik wordt bijv. wél verstaan het zelf laten afdrukken van de foto voor eigen gebruik binnenshuis of het plaatsen van je eigen particuliere social media.
 
3.10 Voor enige ander gebruik van de beeldendan beschreven in de algemen voorwaarden gelden aangepaste tarieven en afspraken. Enig gebruik anders dan dat hier beschreven wordt is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotografe.
 
3.11 De fotografe heeft het recht de foto’s genomen tijdens de fotoreportage naar eigen inzicht te gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel commerciële als non-commerciële doeleinden. De fotografe zal in dit geval altijd haar best doen u per e-mail op de hoogte te stellen van publicatie. Ook mogen alle gemaakte foto’s in het portfolio opgenomen worden. Mocht je dit niet willen dan kan dat maar dien je dit duidelijk van te voren aan te geven.Mocht je dit niet willen is daar natuurlijk al het begrip voor!